Showing all 3 results

เครื่องซีลปิดปากถุง
ปรับระดับความร้อนได้ (ระดับความร้อนขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของถุง)
ใช้งานง่ายแค่ กดลง
ปิดสนิท ป้องกัน น้ำ อากาศ
ใช้ไฟบ้านปกติ 220 V
ใช้งานได้ทนทาน
เปลี่ยนลวดความร้อน และเทปล่อนได้

Sale!
Sale!
Sale!